Nexstim logo
Navigated Brain Stimulation
for Neurosurgerymore
Navigated Brain Therapymore
Patientsmore

Nexstim Plc - det första NBT®-systemet för depression beställt i USA
22 May 2018

Nexstim Plc - first NBT® system for depression ordered in the US
22 May 2018

Nexstim Oyj - ensimmäinen NBT®-laitteisto tilattu masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa
22 May 2018

Nexstim Abp väljer Sisu Partners till ny Certified Adviser
23 April 2018

Nexstim Plc appoints Sisu Partners as new Certified Adviser
23 April 2018

Nexstim Oyj:n uusi hyväksytty neuvonantaja on Sisu Partners
23 April 2018

Nexstim Abp: Styrelsens beslut gällande styrelseutskott, godkännande av ett finansieringsarrangemang och emission av aktier under bolagets villkorade aktieandelsprogram
28 March 2018

Nexstim Plc: Decisions of the Board of Directors regarding Board Committees, approval of a financing arrangement and issuance of shares under the restricted share unit plan
28 March 2018

Nexstim Oyj: Hallituksen päätökset valiokunnista, rahoitusjärjestelyn hyväksymisestä ja osakkeiden laskemisesta liikkeelle rajoitetussa osakeyksiköiden jakamisohjelmassa
28 March 2018

Nexstim Abp: Beslut av årsstämman den 28 mars 2018
28 March 2018

Nexstim Plc: Resolutions of the annual general meeting of shareholders, 28 March 2018
28 March 2018

Nexstim Oyj: Sääntömääräisen yhtiökokouksen päätökset, 28.3.2018
28 March 2018

NEXSTIM ABP AVBRYTER FÖRHANDLINGAR MED EN POTENTIELL KINESISK PARTNER
16 March 2018

NEXSTIM PLC ENDS NEGOTIATIONS WITH POTENTIAL CHINESE PARTNER
16 March 2018

NEXSTIM OYJ LOPETTAA YHTEISTYÖNEUVOTTELUT TULOKSETTOMINA MAHDOLLISEN KIINALAISEN KUMPPANIN KANSSA
16 March 2018

NEXSTIM ABP HAR PUBLICERAT SIN ÅRSRAPPORT FÖR 2017
07 March 2018

NEXSTIM PLC PUBLISHES 2017 ANNUAL REPORT
07 March 2018

NEXSTIM OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2017 ON JULKAISTU
07 March 2018

Nexstim Abp: Kallelse till årsstämma
28 February 2018

Nexstim Plc: Invitation to the Annual General Meeting
28 February 2018

Nexstim Oyj: kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
28 February 2018

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017
28 February 2018

NEXSTIM PLC FINANCIAL STATEMENTS RELEASE 2017
28 February 2018

NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2017
28 February 2018

Meddelande om Nexstim Abp 2017 helårsresultat
16 February 2018

Notice of Nexstim Plc 2017 Full Year Results
16 February 2018

Ilmoitus Nexstim Oyj:n vuoden 2017 tuloksen julkaisemisesta
16 February 2018

Teckning av nya aktier med optionsrätterna för optionsprogrammet 2013A
26 January 2018

Company announcement, Helsinki, 26 January 2018 at 11.00
26 January 2018

Uusien osakkeiden merkintä 2013A optio-ohjelman optio-oikeuksilla
26 January 2018

Nexstim Abp får FoU-lån från innovationsfinansieringsverket Business Finland
23 January 2018

Nexstim Plc receives R&D loan from Business Finland
23 January 2018

Nexstim Oyj:lle on myönnetty tutkimus- ja kehittämistoiminnan laina Innovaatiorahoituskeskus Business Finland:lta
23 January 2018

Nexstim klar med patientrekryteringen för kompletterande Fas III E-FIT-prövning
06 January 2018

Nexstim enrols last patient in supplementary Phase III E-FIT trial
06 January 2018

Nexstim rekrytoi viimeisen potilaan vaiheen III E-FIT-lisätutkimuksessa
06 January 2018

Emittering av aktier i enlighet med det villkorade aktieandelsprogrammet
14 December 2017

Issuance of shares pursuant to the restricted share unit reward plan
14 December 2017

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän mukainen osakeanti
14 December 2017

Nexstim Abp:s finansiella information 2018
13 December 2017

Nexstim Plc's Financial Information in 2018
13 December 2017

Nexstim Oyj:n taloustiedotus vuonna 2018
13 December 2017

Nexstim Abp har ingått ett avtal om ett finansieringsarrangemang som är villkorat av den ordinarie bolagstämmans godkännande
11 December 2017

Nexstim Plc has entered into an agreement on a financing arrangement that is conditional on the approval of the Annual General Meeting
11 December 2017

Nexstim Oyj on tehnyt sopimuksen rahoitusjärjestelystä, joka on ehdollinen varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle
11 December 2017

Nexstim Abp utnämner Steve Beller till vice vd och chef för verksamheten i Nordamerika
01 December 2017

Nexstim Plc Appoints Steve Beller as Vice President and General Manager, North America
01 December 2017

Nexstim Oyj nimittää Steve Bellerin yhtiön Pohjois-Amerikan toimintojen toimitusjohtajaksi
01 December 2017

Nexstim får FDA:s godkännande i USA för kommersialisering av NBT®-systemet för behandling av depression
13 November 2017

Nexstim gains FDA clearance to commercialise its NBT® system in the US for the treatment of depression
13 November 2017

Nexstim sai FDA:lta luvan NBT®-laitteiston kaupallistamiseen Yhdysvalloissa masennuksen hoidossa
13 November 2017

Nexstim tar in 1,75 miljoner euro genom en riktad nyemission till London-baserade investmentbolaget City Financial - Medlen ska användas för att påbörja kommersialisering av bolagets NBT®-system
25 October 2017

Nexstim raises EUR 1.75 million via a directed issue of new shares to London-based investor City Financial - Funds to be used to support beginning the commercialisation of its NBT® system
25 October 2017

Nexstim kerää 1,75 miljoonaa euroa lontoolaiselle City Financial -sijoitusyhtiölle suunnatulla osakeannilla - varoilla rahoitetaan toimia NBT®-laitteiston kaupallistamisen aloittamiseksi
25 October 2017

Nexstim Abp:s styrelse har beslutat om ändringar i aktieoptionerna 2016 och om ett nytt aktieoptionsprogram riktat till verkställande direktören
19 October 2017

The Board of Directors of Nexstim Plc resolved on amendments of the stock options 2016 and on a new stock option plan for the CEO
19 October 2017

Nexstim Oyj:n hallitus päätti optio-ohjelman 2016 muutoksista ja uudesta toimitusjohtajan optio-ohjelmasta
19 October 2017

Nextim Abp förhandlar om ett monterings- och distributionsarrangemang i Kina och om ett finansieringsarrangemang för finansieringen av marknadsinförandet av bolagets produkter i Europa och USA
16 October 2017

Nexstim Plc is negotiating an assembly and distribution arrangement in China and a financing arrangement for the financing of its bring-to-market strategy in Europe and the US
16 October 2017

Nexstim Oyj neuvottelee koonti- ja jakelujärjestelystä Kiinassa sekä rahoitusjärjestelystä Nexstimin tuotteiden markkinoille tuonnin rahoittamiseksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa
16 October 2017

Ändring i Nexstim Abp:s ledningsgrupp
12 October 2017

Change in Nexstim Plc's Management Team
12 October 2017

Muutos Nexstim Oyj:n johtoryhmässä
12 October 2017

Ändring i Nexstim Abp:s ledningsgrupp
26 September 2017

Change in Nexstim Plc's Management Team
26 September 2017

Muutos Nexstim Oyj:n johtoryhmässä
26 September 2017

Ökning av aktiekapitalet i Nexstim Abp med aktier tecknade för optionsrätterna 2013A
14 September 2017

Increase of Nexstim Plc's share capital with subscriptions based on stock options 2013A
14 September 2017

Nexstim Oyj:n osakepääoman korotus 2013A -optio-oikeuksilla merkityillä osakkeilla
14 September 2017

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1-30/6 2017 (OREVIDERAD)
16 August 2017

NEXSTIM PLC HALF-YEARLY REPORT 1 JANUARY - 30 JUNE 2017 (UNAUDITED)
16 August 2017

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 (TILINTARKASTAMATON)
16 August 2017

Publicering av Nexstim Abp:s halvårsrapport för H1 2017
11 August 2017

Notice of Nexstim Plc's Half-Yearly Report H1 2017
11 August 2017

Nexstim Oyj:n puolivuotiskatsauksen H1 2017 julkistus
11 August 2017

Ändringar i Nexstim Abp:s ledningsgrupp
03 August 2017

Changes in Nexstim Plc's Management Team
03 August 2017

Muutos Nexstim Oyj:n johtoryhmässä
03 August 2017

Nexstim Abp ansöker om FDA:s 510(k)-godkännande i USA för NBT®-systemet för behandling av depression
27 June 2017

Nexstim Plc Files 510(k) Submission for its NBT® system for the Treatment of Depression with US FDA
27 June 2017

Nexstim hakee FDA:lta 510(k)-lupaa NBT®-järjestelmän markkinoinnille masennuksen hoidossa
27 June 2017

Emittering av aktier till den finska innovationsfonden Sitra i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes 21 juli 2016
06 June 2017

Issuance of new shares to the Finnish Innovation Fund Sitra pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
06 June 2017

Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitralle suunnattujen osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti
06 June 2017

Sammansättningen av Nexstim Abp:s styrelseutskott
05 June 2017

Nexstim Plc Members of the Board Committees
05 June 2017

Nexstim Oyj:n hallituksen valiokuntien jäsenet
05 June 2017

Nexstim Abp avtalar om förlängning av återbetalningstiden på Tekes FoU-lån
02 June 2017

Nexstim Plc Agrees on Extension of Tekes R&D Loan Repayments
02 June 2017

Nexstim Oyj ja Tekes ovat sopineet tutkimus- ja tuotekehityslainan takaisinmaksuajan pidennyksestä
02 June 2017

Nexstim Abp - verkställande av teckningsoptioner i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016
31 May 2017

Nexstim Plc - exercise of warrants pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
31 May 2017

Nexstim Oyj - warranttien toteuttaminen 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti
31 May 2017

Nexstim Abp reviderar tidsramen för kompletterande Fas III-prövning E-FIT för strokerehabilitering
19 May 2017

Nexstim Plc Updates the Timeline for its Supplementary E-FIT Phase III Trial in Stroke Rehabilitation
19 May 2017

Nexstim Oyj päivittää aivohalvauspotilaiden kuntoutusta käsittelevän vaiheen III E-FIT-lisätutkimuksen aikataulun
19 May 2017

Nextim Abp säger upp sitt likviditetsgarantavtal med Pareto Securities AB på Nasdaq First North Sweden
08 May 2017

Nexstim Plc Terminates Market Making Agreement with Pareto Securities AB in Nasdaq First North Sweden
08 May 2017

Nexstim Oyj irtisanoo markkinatakaussopimuksensa Pareto Securities AB:n kanssa Nasdaq First North Sweden -markkinapaikalla
08 May 2017

Nexstim Abp - verkställande av teckningsoptioner i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016
26 April 2017

Nexstim Plc - exercise of warrants pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
26 April 2017

Nexstim Oyj - warranttien toteuttaminen 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti
26 April 2017

Nexstim Abp utnämner Hanna Kotola till chefsjurist
24 April 2017

Nexstim Plc Appoints Hanna Kotola as VP of Legal Affairs
24 April 2017

Nexstim Oyj nimittää Hanna Kotolan lakiasiainjohtajaksi
24 April 2017

Nexstim Abp ("Nexstim") Styrelsens beslut
28 March 2017

Nexstim Plc ("Nexstim") The decisions of the Board of Directors
28 March 2017

Nexstim Oyj ("Nexstim") Hallituksen päätökset
28 March 2017

Nexstim Abp ("Nexstim") Beslut av årsstämman
28 March 2017

Nexstim Plc ("Nexstim") Resolutions of the annual general meeting of shareholders
28 March 2017

Nexstim Oyj ("Nexstim") Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
28 March 2017

Nexstim Abp Tillägg till valberedningens förslag till Nexstim Abp:s årsstämma.
22 March 2017

Nexstim Plc Addition to the proposals of the Nomination Committee to the Annual Shareholder's Meeting of Nexstim Plc.
22 March 2017

Nexstim Oyj Täydennys nimitysvaliokunnan Nexstim Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemiin ehdotuksiin
22 March 2017

Nexstim Abp Emittering av aktier, i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016
14 March 2017

Nexstim Plc Issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
14 March 2017

Nexstim Oyj Osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti
14 March 2017

Nexstim Abp Förändring i Nexstim Abp's ledningsgrupp
09 March 2017

Nexstim Plc Changes in Nexstim Plc's management Team
09 March 2017

Nexstim Oyj Muutos Nexstim Oyj:n johtoryhmässä
09 March 2017

Nexstim Abp Emittering av aktier, i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016
08 March 2017

Nexstim Plc Issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
08 March 2017

Nexstim Oyj Osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti
08 March 2017

Nexstim Abp meddelar om att bolaget inlett rekryteringen av testpersoner för kompletterande Fas III-prövning av bolagets NBT-system vid strokerehabilitering
07 March 2017

Nexstim Plc Announces the Start of Patient Enrolment in the Supplementary Phase III Trial in Stroke Rehabilitation with its NBT system
07 March 2017

Nexstim Oyj ilmoittaa koehenkilöiden rekrytoinnin aloittamisesta aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta NBT-laitteistolla käsittelevän vaiheen III kliinistä lisätutkimusta varten
07 March 2017

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "bolaget") Nexstim Abp: Kallelse till årsstämma
07 March 2017

Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Nexstim Plc: Invitation to the Annual General Meeting
07 March 2017

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
07 March 2017

NEXSTIM ABP HAR PUBLICERAT SIN ÅRSRAPPORT FÖR 2016
06 March 2017

NEXSTIM PLC PUBLISHES 2016 ANNUAL REPORT
06 March 2017

NEXSTIM OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016 ON JULKAISTU
06 March 2017

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016
28 February 2017

NEXSTIM PLC FINANCIAL STATEMENT RELEASE 2016
28 February 2017

NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016
28 February 2017

Nexstim Abp: Beslut av extra bolagsstämman
20 February 2017

Nexstim Plc: Resolutions of the Extraordinary General Meeting of shareholders
20 February 2017

Nexstim Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
20 February 2017

Publicering av Nexstim Abp 2016 helårsresultat
17 February 2017

Publishing of Nexstim Plc 2016 Full Year Results
17 February 2017

Nexstim Oyj:n vuoden 2016 tuloksen julkaiseminen
17 February 2017

Nexstim Abp ("Nexstim") Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma och annullering av kallelsen publicerad den 25 januari 2017
30 January 2017

Nexstim Plc ("Nexstim") Nexstim Plc: Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders and cancellation of the invitation published on 25 January 2017
30 January 2017

Nexstim Oyj ("Nexstim") Nexstim Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja 25.1.2017 julkaistun kutsun peruutus
30 January 2017

Nexstim Abp ("Nexstim") Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma
25 January 2017

Nexstim Plc ("Nexstim") Nexstim Plc: Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders
25 January 2017

Nexstim Oyj ("Nexstim") Nexstim Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
25 January 2017

Nexstim Abp emitterar aktier i avtal om en reservdistribution av eget kapital enligt det finansarrangemang som bolaget informerade om den 21 juli 2016
18 January 2017

Nexstim Plc issues shares in standby equity distribution agreement pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
18 January 2017

Nexstim Oyj laskee liikkeelle osakkeita stand-by equity distribution agreement -sopimuksessa sovitulla tavalla 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn perusteella
18 January 2017

Ökning av aktiekapitalet i Nexstim Abp med aktier tecknade för optionsrätterna 2013A
16 January 2017

Increase of Nexstim Plc's share capital with subscriptions based on stock options 2013A
16 January 2017

Nexstim Oyj:n osakepääoman korotus 2013A -optio-oikeuksilla merkityillä osakkeilla
16 January 2017

Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier
12 January 2017

The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor
12 January 2017

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi
12 January 2017

Nexstim Abp tillkännager avtal för oberoende återförsäljare i USA
11 January 2017

Nexstim Plc announces signing of an Independent Selling Representative Agreements in U.S.
11 January 2017

Nexstim Oyj ilmoittaa sopimusten solmimisesta itsenäisten myyntiedustajien kanssa Yhdysvalloissa
11 January 2017

Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016
09 January 2017

Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
09 January 2017

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti
09 January 2017

Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016
21 December 2016

Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
21 December 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti
21 December 2016

Nexstim Abp har mottagit FDA:s svar på den föreslagna planen för en begränsad prövning för strokebehandling
21 December 2016

Nexstim Plc receives FDA's response to the proposed limited size stroke trial plan
21 December 2016

Nexstim Oyj on saanut FDA:n vastauksen ehdotukseensa rajoitetun kokoisesta aivohalvaustutkimuksesta
21 December 2016

Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016
21 December 2016

Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
21 December 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti
21 December 2016

Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016
15 December 2016

Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
15 December 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti
15 December 2016

Nexstim Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
13 December 2016

Nexstim Plc - Manager's Transactions
13 December 2016

Nexstim Oyj - johdon liiketoimet
13 December 2016

Nexstim Abp:s finansiella information 2017
08 December 2016

Nexstim Plc's Financial Information in 2017
08 December 2016

Nexstim Oyj:n taloustiedotus vuonna 2017
08 December 2016

Nexstim Abp emitterar aktier i avtal om en reservdistribution av eget kapital enligt det finansarrangemang som bolaget informerade om den 21 juli 2016
05 December 2016

Nexstim Plc issues shares in standby equity distribution agreement pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
05 December 2016

Nexstim Oyj laskee liikkeelle osakkeita stand-by equity distribution agreement -sopimuksessa sovitulla tavalla 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn perusteella
05 December 2016

Nexstim Abp emitterar aktier i avtal om en reservdistribution av eget kapital enligt det finansarrangemang som bolaget informerade om den 21 juli 2016
28 November 2016

Nexstim Plc issues shares in standby equity distribution agreement pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
28 November 2016

Nexstim Oyj laskee liikkeelle osakkeita stand-by equity distribution agreement -sopimuksessa sovitulla tavalla 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn perusteella
28 November 2016

Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier
28 November 2016

The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor
28 November 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi
28 November 2016

Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016
22 November 2016

Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
22 November 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti
22 November 2016

Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016
18 November 2016

Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
18 November 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti
18 November 2016

Nexstim Abp emitterar aktier i avtal om en reservdistribution av eget kapital enligt det finansarrangemang som bolaget informerade om den 21 juli 2016
16 November 2016

Nexstim Plc issues shares in standby equity distribution agreement pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
16 November 2016

Nexstim Oyj laskee liikkeelle osakkeita stand-by equity distribution agreement -sopimuksessa sovitulla tavalla 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn perusteella
16 November 2016

Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier
15 November 2016

The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor
15 November 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi
15 November 2016

Nexstim Abp emitterar aktier i avtal om en reservdistribution av eget kapital enligt det finansarrangemang som bolaget informerade om den 21 juli 2016
11 November 2016

Nexstim Plc issues shares in standby equity distribution agreement pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
11 November 2016

Nexstim Oyj laskee liikkeelle osakkeita stand-by equity distribution agreement -sopimuksessa sovitulla tavalla 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn perusteella
11 November 2016

Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016
09 November 2016

Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
09 November 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti
09 November 2016

Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016
09 November 2016

Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
09 November 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti
09 November 2016

Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier
08 November 2016

The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor
08 November 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi
08 November 2016

Nexstim Abp emitterar aktier i avtal om en reservdistribution av eget kapital enligt det finansarrangemang som bolaget informerade om den 21 juli 2016
02 November 2016

Nexstim Plc issues shares in standby equity distribution agreement pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
02 November 2016

Nexstim Oyj laskee liikkeelle osakkeita stand-by equity distribution agreement -sopimuksessa sovitulla tavalla 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn perusteella
02 November 2016

Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier
01 November 2016

The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor
01 November 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi
01 November 2016

Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier
31 October 2016

The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor
31 October 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi
31 October 2016

Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016
24 October 2016

Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
24 October 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti
24 October 2016

Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier
20 October 2016

The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor
20 October 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi
20 October 2016

Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier
17 October 2016

The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor
17 October 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi
17 October 2016

Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier
13 October 2016

The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor
13 October 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi
13 October 2016

Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016
06 October 2016

Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
06 October 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti
06 October 2016

Nexstim Abp har erhållit nyckelpatent för sin teknik i EU
05 October 2016

Nexstim Plc Key Technology Patent Granted in EU
05 October 2016

Nexstim Oyj:n teknologialle myönnettiin avainpatentti EU:ssa
05 October 2016

Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier
04 October 2016

The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor
04 October 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi
04 October 2016

Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier
30 September 2016

The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor
30 September 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi
30 September 2016

Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier
26 September 2016

The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor
26 September 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi
26 September 2016

Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier
20 September 2016

The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor
20 September 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi
20 September 2016

Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier
16 September 2016

The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor
16 September 2016

Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi
16 September 2016

Nexstim Abp har träffat en överenskommelse med FDA om de följande stegen i De Novo-processen för stroke behandlings systemet NBT
15 September 2016

Nexstim Plc agrees the next steps of the NBT stroke de novo submission with the FDA
15 September 2016

Nexstim Oyj on sopinut FDA:n kanssa NBT Stroke de Novo -hakemuksen seuraavista vaiheista
15 September 2016

Nexstim Abp:s samarbetsförhandlingar har slutförts
12 September 2016

Nexstim Plc's Co-operation negotiations concluded
12 September 2016

Nexstim Oyj:n YT-neuvottelut ovat päättyneet
12 September 2016

Nextim Abp säger upp sitt likviditetsgarantavtal med Pareto Securities AB på Nasdaq First North Finland
25 August 2016

Nexstim Plc Terminates Market Making Agreement with Pareto Securities AB in Nasdaq First North Finland
25 August 2016

Nexstim Oyj irtisanoo markkinatakaussopimuksensa Pareto Securities AB:n kanssa Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla
25 August 2016

Nexstim Abp Emission av aktier och teckningsoptioner i enlighet med finansieringsarrangemanget som tillkännagavs den 21 juli 2016
22 August 2016

Nexstim Plc Issuance of shares and warrants pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016
22 August 2016

Nexstim Oyj Osakkeiden ja warranttien liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti
22 August 2016

Nexstim Abp Nexstim Abp:s styrelse har godkänt finansieringsarrangemanget
18 August 2016

Nexstim Plc Board of Directors of Nexstim Plc approves financing arrangement
18 August 2016

Nexstim Oyj Nexstim Oyj:n hallitus hyväksyi rahoitusjärjestelyn
18 August 2016

Nexstim Abp Nexstim Abp: Beslut av extra bolagsstämman
18 August 2016

Nexstim Plc Nexstim Plc: Resolutions of the Extraordinary General Meeting of shareholders
18 August 2016

Nexstim Oyj Nexstim Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
18 August 2016

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1-30/6 2016 (OREVIDERAD)
17 August 2016

NEXSTIM PLC HALF-YEARLY REPORT 1 JANUARY - 30 JUNE 2016 (UNAUDITED)
17 August 2016

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2016 (TILINTARKASTAMATON)
17 August 2016

Nexstim Abp meddelar om samarbetsförhandlingar
16 August 2016

Nexstim Plc to initiate negotiations under the co-operation within undertakings act
16 August 2016

Nexstim Oyj aloittaa YT-neuvottelut
16 August 2016

Nexstim Abp reviderar sin strategi och framtidsutsikterna
16 August 2016

Nexstim Plc Updates Strategy and Future Outlook
16 August 2016

Nexstim Oyj tarkentaa strategiaansa ja ennustettaan
16 August 2016

Publicering av Nexstim Abp:s halvårsrapport för H1 2016
10 August 2016

Notice of Nexstim Plc's Half-Yearly Report H1 2016
10 August 2016

Nexstim Oyj:n puolivuotiskatsauksen H1 2016 julkistus
10 August 2016

Nexstim Abp ("Nexstim") Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma
21 July 2016

Nexstim Plc ("Nexstim") Nexstim Plc: Invitation to the Extraordinary General Meeting
21 July 2016

Nexstim Oyj ("Nexstim") Nexstim Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
21 July 2016

Nexstim Abp tillkännager arrangemang för långsiktig finansiering i form av en gemensam överenskommelse med Bracknor och Sitra
21 July 2016

Nexstim Plc announces long-term financing arrangements in the form of a joint deal with Bracknor and Sitra
21 July 2016

Nexstim Oyj ilmoittaa Bracknorin ja Sitran kanssa yhteisesti sovitusta pitkäkestoisesta rahoitusjärjestelystä
21 July 2016

Nexstim Abp erhåller CE-registrering av företagets NBT®-system för behandling av kronisk neuropatisk smärta
30 June 2016

Nexstim Plc Receives CE Mark Registration for NBT® for Treatment of Chronic Neuropathic Pain
30 June 2016

Nexstim Oyj:lle CE-rekisteröinti NBT®-järjestelmän käyttöön kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa
30 June 2016

Nexstim Abp har erhållit nyckelpatent för sin teknik i USA
28 June 2016

Nexstim Plc Key Technology Patent Granted in US
28 June 2016

Nexstim Oyj:n teknologialle myönnettiin avainpatentti Yhdysvalloissa
28 June 2016

Nexstim Abp lämnar in dokumentation om NBT® för FDA 510(k) De Novo
28 June 2016

Nexstim Plc submits FDA 510(k) De Novo documentation for NBT®
28 June 2016

Nexstim Oyj toimittaa FDA:lle 510(k) De Novo -dokumentaation NBT® laitteistolle
28 June 2016

Nexstim Abp:s styrelse har beslutat om ett nytt aktieoptionsprogram
26 May 2016

The Board of Directors of Nexstim Plc announce a new stock option plan
26 May 2016

Nexstim Oyj:n hallitus teki päätöksen uudesta optio-ohjelmasta
26 May 2016

Ökning av aktiekapitalet i Nexstim Abp med aktier tecknade för optionsrätterna 2010A, 2011A och 2013A
26 May 2016

Increase of Nexstim Plc's share capital with subscriptions based on stock options 2010A, 2011A and 2013A
26 May 2016

Nexstim Oyj:n osakepääoman korotus 2010A, 2011A ja 2013A -optio-oikeuksilla merkityillä osakkeilla
26 May 2016

Nexstim Abp meddelar om byte av vd
21 April 2016

Nexstim Plc announces the change of CEO
21 April 2016

Nexstim Oyj ilmoittaa toimitusjohtajan vaihdoksesta
21 April 2016

Nexstim Abp erhöll nyckelpatent för sin teknik i Europa
20 April 2016

Nexstim Plc Key Technology Patent Granted for Europe
20 April 2016

Nexstim Oyj:n teknologialle myönnettiin avainpatentti Euroopassa
20 April 2016

Nexstim Abp utnämner John Liedtky till VP of Commercialization, General Manager US och meddelar att John Hardin går i pension
01 April 2016

Nexstim Plc Appoints John Liedtky as VP of Commercialization, General Manager US and announces the retirement of John Hardin
01 April 2016

Nexstim Oyj nimittää John Liedtkyn nimikkeellä VP of Commercialization, General Manager US sekä ilmoittaa John Hardinin jäämisestä eläkkeelle
01 April 2016

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Styrelse beslut
31 March 2016

Nexstim Plc ("Nexstim") The decisions of the Board of Directors
31 March 2016

Nexstim Oyj ("Nexstim") Hallituksen päätökset
31 March 2016

Nexstim Abp ("Nexstim") Årsstämmans beslut
31 March 2016

Nexstim Plc ("Nexstim") Resolutions of the annual general meeting of shareholders
31 March 2016

Nexstim Oyj ("Nexstim") Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
31 March 2016

Nexstim Abp informerar om senaste nya data om Fas III NICHE-studien för stroke terapi
31 March 2016

Nexstim Plc provides key update on Phase III NICHE stroke therapy trial
31 March 2016

Nexstim Oyj tiedottaa aivohalvausterapian vaiheen III NICHE-tutkimuksen olennaisia tietoja
31 March 2016

NEXSTIM ABP HAR PUBLICERAT SIN ÅRSRAPPORT FÖR 2015
09 March 2016

NEXSTIM PLC PUBLISHES 2015 ANNUAL REPORT
09 March 2016

NEXSTIM OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 ON JULKAISTU
09 March 2016

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "bolaget") Nexstim Abp: Kallelse till årsstämma
08 March 2016

Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Nexstim Plc: Invitation to the Annual General Meeting
08 March 2016

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
08 March 2016

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015
29 February 2016

NEXSTIM PLC FINANCIAL STATEMENT RELEASE 2015
29 February 2016

NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015
29 February 2016

Nexstim Abp erhåller interimsanalysinformation och rekommendation från DSMB för fas III Stroke Therapy Trial
28 February 2016

Nexstim Plc Receives Interim Analysis Information and Recommendation from DSMB for Phase III Stroke Therapy Trial
28 February 2016

Nexstim Oyj vastaanotti välianalyysin sekä suosituksen DSMB:ltä Vaiheen III aivohalvauskuntoutustutkimuksessa
28 February 2016

Publicering av Nexstim Abp 2015 helårsresultat
11 February 2016

Publishing of Nexstim Plc 2015 Full Year Results
11 February 2016

Nexstim Oyj:n vuoden 2015 tuloksen julkaiseminen
11 February 2016

Nexstim Abp offentliggör en Bolagsbeskrivning
04 January 2016

Nexstim Plc publishes a Company Description
04 January 2016

Nexstim Oyj julkaisee Yhtiöesitteen
04 January 2016

Nexstim Abp - Beslut av extra bolagsstämman
22 December 2015

Nexstim plc Resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders
22 December 2015

Nexstim Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
22 December 2015

Nexstim tilkännager slutresultatet av private placement
17 December 2015

Nexstim announces the result of its private placement
17 December 2015

Nexstim julkistaa private placement-antinsa tuloksen
17 December 2015

Nexstim tillkännager sin avsikt att emittera Nexstims aktier till institutionella investerare
16 December 2015

Nexstim announces its intention to offer shares in Nexstim to institutional investors
16 December 2015

Nexstim julkistaa aikomuksensa tarjota Nexstimin osakkeita institutionaalisille sijoittajille
16 December 2015

Nexstim Abp:s finansiella information 2016
09 December 2015

Nexstim Plc's Financial Information in 2016
09 December 2015

Nexstim Oyj:n taloustiedotus vuonna 2016
09 December 2015

Nexstim Abp meddelar om att enrolleringen för kliniska fas III -studien för strokebehandling har slutförts
03 December 2015

Nexstim Plc Announces Completion of Enrolment of Phase III Clinical Trial in Stroke Therapy
03 December 2015

Nexstim Oyj ilmoittaa aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta käsittelevän kliinisen tutkimuksen vaiheen III viemisestä loppuun
03 December 2015

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "bolaget") Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma
01 December 2015

Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Nexstim Plc: Invitation to the Extraordinary General Meeting
01 December 2015

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
01 December 2015

Meddelande om telefonkonferens med anledning av Data Safety Monitoring Boards positiva rekommendation från interimanalysen gällande Nexstim Abp:s pågående Fas III-studie för strokebehandling
28 September 2015

Notification of conference call to discuss the positive interim analysis recommendation from the Data Safety Monitoring Board on Nexstim Plc's ongoing Phase III stroke therapy trial
28 September 2015

Ilmoitus puhelinkokouksesta, jossa keskustellaan Nexstim Oyj:n aivohalvausterapiatutkimuksen vaiheeseen III liittyvästä suosituksesta, joka on saatu DSMB:ltä positiivisen välianalyysin perusteella
28 September 2015

Expertpanel rekommenderar att Nexstim Abp fortsätter Fas III-studien för strokebehandling
26 September 2015

Data Safety Monitoring Board Recommends Continuation of Nexstim Plc's Phase III Stroke Therapy Trial
26 September 2015

Tutkimuksen turvallisuutta valvova asiantuntijaryhmä suosittelee Nexstim Oyj:n aivohalvausterapiatutkimuksen vaiheen III jatkamista
26 September 2015

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Nexstim Abp byter Certified Adviser
18 September 2015

Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Nexstim Plc Certified Adviser Change
18 September 2015

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj:n hyväksytyn neuvonantajan muutos
18 September 2015

Nexstim Abp väljer ny underleverantör för tillverkning
20 August 2015

New Manufacturing Subcontractor for Nexstim Plc
20 August 2015

Uusi valmistusalihankkija Nexstim Oyj:lle
20 August 2015

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1-30/6 2015 (OREVIDERAD)
20 August 2015

NEXSTIM PLC HALF-YEARLY REPORT 1 JANUARY - 30 JUNE 2015 (UNAUDITED)
20 August 2015

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)
20 August 2015

Nyckelteknologipatent beviljat för USA
11 August 2015

Key Technology Patent Granted for US
11 August 2015

Avainteknologiapatentti myönnetty Yhdysvaltojen alueelle
11 August 2015

Meddelande om Nexstim Abp:s halvårsrapport H1 2015
30 July 2015

Notice of Nexstim Plc's Half-Yearly Report H1 2015
30 July 2015

Nexstim Oyj:n puolivuotiskatsauksen H1 2015 julkistus
30 July 2015

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Styrelse beslut
31 March 2015

Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") The decisions of the Board of Directors
31 March 2015

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Hallituksen päätökset
31 March 2015

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Årsstämmans beslut
31 March 2015

Nexstim Plc ("Nexstim" or "Company") Resolutions of the annual general meeting of shareholders
31 March 2015

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
31 March 2015

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Styrelseändring
25 March 2015

Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Board Change
25 March 2015

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Muutos hallituskokoonpanossa
25 March 2015

NEXSTIM ABP HAR PUBLICERAT SIN ÅRSRAPPORT FÖR 2014
09 March 2015

NEXSTIM PLC PUBLISHES 2014 ANNUAL REPORT
09 March 2015

NEXSTIM OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 ON JULKAISTU
09 March 2015

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Kallelse till Nexstim Abp:s årsstämma
26 February 2015

Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Nexstim Plc: Invitation to the Annual General Meeting
26 February 2015

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj: yhtiökokouskutsu
26 February 2015

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014
26 February 2015

NEXSTIM PLC FINANCIAL STATEMENT RELEASE 2014
26 February 2015

NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014
26 February 2015

Publicering av Nexstim Abp 2014 helårsresultat
04 February 2015

Publishing of Nexstim Plc 2014 Full Year Results
04 February 2015

Nexstim Oyj:n vuoden 2014 tuloksen julkaiseminen
04 February 2015

Nexstim lägger till behandling av kronisk neuropatisk smärta i sin pipeline för kliniska indikationer genom samarbete med Walton Center
16 December 2014

Nexstim adds Chronic Neuropathic Pain Therapy to its clinical indication pipeline with co-operation agreement with the Walton Center
16 December 2014

Nexstim lisää kroonisen neuropaattisen kivun tuleviin kliinisiin käyttötarkoituksiin yhteistyössä The Walton Centre -keskuksen kanssa
16 December 2014

Nexstim Abp:s finansiella information 2015
12 December 2014

Nexstim Plc's Financial Information in 2015
12 December 2014

Nexstim Oyj:n taloustiedotus vuonna 2015
12 December 2014

Trading in Nexstim Plc's shares commences today on Nasdaq First North Finland and Nasdaq First North Sweden
14 November 2014

Kaupankäynti Nexstim Oyj:n osakkeilla alkaa tänään Nasdaq First North Finlandissa ja Nasdaq First North Swedenissä
14 November 2014

Nexstim Plc appoints Pareto Securities as liquidity provider
12 November 2014

Pareto Securities Nexstim Oyj:n markkinatakaajaksi
12 November 2014

Final results of the Initial Public Offering of Nexstim Plc
10 November 2014

Nexstim Oyj:n listautumisannin lopullinen tulos
10 November 2014

Nexstim Oyj:n listautumisanti päättynyt onnistuneesti - merkintöjä kerätty 15,3 miljoonaa euroa, lopullinen merkintähinta 6,35 euroa osakkeelta
04 November 2014

Nexstim Oyj:n listautumisanti päättynyt onnistuneesti - merkintöjä kerätty 15,3 miljoonaa euroa, lopullinen merkintähinta 6,35 euroa osakkeelta
04 November 2014

Nexstim Plc's Prospectus supplemented - indicative price range lowered, number of offer shares increased and subscription period extended
30 October 2014

Nexstim Oyj:n esitettä täydennetty - osakeannin alustavaa hintaväliä lasketaan, tarjottavien antiosakkeiden määrää lisätään ja merkintäaikaa jatketaan
30 October 2014

Nexstim Oyj pidentää listautumisantinsa merkintäaikaa
24 October 2014

Nexstim Plc extends the subscription period of its Initial Public Offering
24 October 2014

Nexstim Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen yhtiön osakkeiden kaksoislistaamiseksi Nasdaq First North Finlandissa ja Nasdaq First North Swedenissä
15 October 2014

Nexstim Plc has applied for the dual listing of its shares on Nasdaq First North Finland and Nasdaq First North Sweden
15 October 2014

Nexstim Oyj julkistaa listautumisannin ja aikoo kaksoislistautua Nasdaq First North Finland ja Nasdaq First North Sweden markkinapaikoille
13 October 2014

Nexstim launches its Initial Public Offering and will apply for dual listing on Nasdaq First North Finland and Nasdaq First North Sweden
13 October 2014

Nexstim suunnittelee listautumista NASDAQ OMX First North -markkinapaikalle
19 September 2014

Nexstim Plans an Initial Public Offering on NASDAQ OMX First North
19 September 2014